تجربه های فرهنگی من

آلبوم خاطراتی از تمام اتفاقات خوب و بدی که در این مسیر با آن ها مواجه شده ام...

تجربه های فرهنگی من

آلبوم خاطراتی از تمام اتفاقات خوب و بدی که در این مسیر با آن ها مواجه شده ام...

تجربه های فرهنگی من

به نام خالق بی همتا
مروا کلمه ای اصیل بوشهری است که به معنای "توفیق حضور در امور خیر" می باشد.
این بلاگ ایجاد شده تا ضمن اینکه زیبایی های کارهای فرهنگی ای را که درگیر آنها بودم به علاقه مندان به این فضا نشان دهم، مشکلات و موانعی ای را که یک دلسوز فرهنگی با آن مواجه می شود را معرفی کنم تا دوستداران این مسیر، مشکلات را بشناسند.
"مرواتون همه سال"

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
علامه حسن زاده به من یاد داد:
که برای محرم شدن با خدا
باید از نامحرمان فاصله گرفت
چه زن باشد
چه مرد
و هرکس که باخدا ارتباط ندارد نامحرم است ...

  • ۰
  • ۰
کسی که تکلیفش با خودش روشن نیست
التماس دعا ! مرا با او حرفی نیست ...

  • ۰
  • ۰
شیخ زیبا گفت :
پرسیدند : هدف از عراداری؟
گفت: تعجیل در ظهور آقا
پرسیدند : هدف از هیات رفتن ؟
گفت : تعجیل در ظهور آقا
پرسیدند : هدف از تحصیل ؟
گفت : تعجیل در ظهور آقا
پرسیدند : هدف از انتخاب دوست ؟
گفت : تعجیل در ظهور آقا
به ناچار پرسیدند : شیخ ! هدف از زندگی ؟
گفت : تعجیل در ظهور آقا

  • ۰
  • ۰
نامش را محرم گذاشتند
تا گناهکاران بدانند
اکنون
فرصت "محرم" شدن است ...