تجربه های فرهنگی من

آلبوم خاطراتی از تمام اتفاقات خوب و بدی که در این مسیر با آن ها مواجه شده ام...

تجربه های فرهنگی من

آلبوم خاطراتی از تمام اتفاقات خوب و بدی که در این مسیر با آن ها مواجه شده ام...

تجربه های فرهنگی من

به نام خالق بی همتا
مروا کلمه ای اصیل بوشهری است که به معنای "توفیق حضور در امور خیر" می باشد.
این بلاگ ایجاد شده تا ضمن اینکه زیبایی های کارهای فرهنگی ای را که درگیر آنها بودم به علاقه مندان به این فضا نشان دهم، مشکلات و موانعی ای را که یک دلسوز فرهنگی با آن مواجه می شود را معرفی کنم تا دوستداران این مسیر، مشکلات را بشناسند.
"مرواتون همه سال"

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰
گاهی گرفتن خود از دیگران
بدترین تنبیهی است که
می توان برای آن ها در نظر گرفت ...

 • ۰
 • ۰
کار خدا را می بینی
آن قدر چشم چرانی کرد و گناه
که خواهرش هم طعمه شد ...

 • ۰
 • ۰
تو که هیچ
عالم را هدایت می کنم
اگر خدا بخواهد ...

 • ۰
 • ۰
برای آن که نشان دهد
در گناه کردن جسور است
هرکاری میکرد
می خواست این را نشان دهد
که در گناه کردن اول است
بیچاره نمیدانست
با خود لج کرده بود
من میدانستم او این نبود
فقط میخواست به من بفهماند که عددی نیستم
از اول هم قبول داشتم کسی نیستم
ولی اگر خدا بخواهد کسی را هدایت کند ، هدایت می کند
به این ایمان دارم ...

 • ۰
 • ۰

نقل شماره ی 124 : معلم

اهمیت بیان مطالب فوق العادست
گاهی زیبا بیان کردن یک مطلب و به جا بیان کردن آن
عاملی است برای ترغیب مستمع برای پیگیری آن
گاهی عدم علاقه تبدیل به علاقه مندی می شود
و گاهی مستمع به دلیل پیگیری از تو خبره تر ...

 • ۰
 • ۰
خودش را خرج فرهنگ نمیکرد
همش میگفت کار فرهنگی ،مال ما نیست
کسانی که پولش را می گیرند وظیفه دارند کار کنند
حالا اما نظرش عوض شده
خودش فعال فرهنگی است
این طور می گوید:
"نتیجه ی بیخیالی ام نسبت به امور فرهنگی ، راه یافتن مشکلات فرهنگی به خانه ام بود"